Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Responsable: Fundació JOV
CIF: G66195942
Adreça postal: Carrer Gravadors Abadal, 16, 08180 Moià
Telèfon: 648 787 411
Adreça electrònica: hola@fundaciojov.org

Amb quines finalitats tractem les vostres dades personals?
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les finalitats de gestionar els donatius i les col·laboracions, atendre les consultes i el suggeriments, i enviar comunicacions informatives i comercials per mitjans electrònics.

Quant de temps conservarem les vostres dades?
El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat del seu tractament, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
El tractament de les vostres dades es fonamenta en el consentiment de la persona interessada.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Quins són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. Fundació JOV deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?
Mitjançant un escrit adreçat a Carrer Gravadors Abadal, 16, 08180 Moià adjuntant una fotocòpia del DNI o mitjançant un escrit adreçat hola@fundaciojov.org adjuntant una fotocòpia del DNI.

Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.