PER A JOVES a centres educatius

La realitat social, política, cultural i econòmica de cada alumne repercuteix de manera singular en l’autonomia i autoestima de l’alumnat. Generant així dinàmiques de desmotivació, de neguit i incertesa davant la decisió d’escollir un futur acadèmic i professional.

Per a donar resposta a aquestes necessitats, Fundació JOV  crea la següent proposta de formació, orientació i acompanyament a l’alumnat basada en els següents objectius:

  • Educar a l’alumnat en fortalesa interior per viure de forma feliç i compromesa en els diferents moments vitals, ensenyant-los a ser resilients
  • Incorporar una nova metodologia pedagògica basada en l’autoconeixement i la creativitat, que permeti a l’alumnat reconèixer la seva singularitat i potencialitat com a persona i trobar la seva vocació: esdevenint aquesta un eix fonamental en el sentit de la vida.

ORIENTACIONS
Sessions de treball individual amb l’alumne, d’entre 30 i 60 minuts de durada, dirigides a descobrir i potenciar els seus talents i capacitats personals, així com a conèixer i reconèixer la seva vocació professional i acadèmica.

• Orientació a través dels tres eixos

• Orientació a través de l’Enneagrama

CURSOS

Sessions de treball grupal on es desenvolupen els mòduls formatius en funció de les necessitats detectades en el grup.

Descarrega’t el Catàleg