ENNEAGRAMA: UNA EINA PERSONAL I D’ACOMPANYAMENT

Amb aquest curs online, coneixeràs i experimentaràs amb l’Enneagrama: una eina d’autoconeixement que estudia les diferents tipologies de personalitats, entenent l’autoconeixement com un procés de conèixer-se, acceptar-se i estimar-se i alhora entendre els altres.

A través d’una metodologia participativa i d’uns materials innovadors, propis i aplicables, aprendràs a:

 • Identificar l’Enneagrama com una eina que permet al docent detectar la singularitat i potencialitat del seu alumnat.
 • Aplicar l’enneagrama en la relació del professorat amb l’alumnat, l’equip docent i la seva realitat..

Per inscriure’t , envia un correu electrònic abans del 29 de gener a :
hola@fundaciojov.org

Característiques del curs

 • El curs es realitza de manera online a través de les plataformes virtuals: Google Meet i Google Groups.
 • Té una durada de 30 hores estructurades en dues sessions mensuals.
 • Durant el curs es realitza una avaluació́ continuada amb activitats coavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.
 • Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari assistir i participar en un mínim del 80% de les sessions així com realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.
 • Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Programa de treball

 • Introducció a l’Enneagrama
 • Mòdul 1: Enneagrama i jo
 • Mòdul 2: Enneagrama i equip
 • Mòdul 3: Enneagrama i acompanyament

Calendarització

Sessions de formació online a través de Google Meet. Totes les sessions es realitzaran dilluns.

Horari

 • 16:00 – 18:30

Dies

 • 1 de Febrer
 • 1 de Març
 • 12 d’Abril
 • 3 de Maig

Presentació d’activitats avaluatives a través de Google Groups.

Data límit d’entrega

 • 22 de Febrer
 • 22 de Març
 • 26 d’Abril
 • 31 de Maig
Google Meet
Sessió online 16:00-
18:30
Google Group
Data límit entrega
activitat avaluable
Introducció a
l’Enneagrama
1 de Febrer 22 de Febrer
Enneagrama i jo 1 de Març 22 de Març
Enneagrama i equip 12 d’Abril 26 d’Abril
Enneagrama i
acompanyament
3 de Maig 31 de Maig