ENNEAGRAMA, EINA DE CREIXEMENT PERSONAL I D’ACOMPANYAMENT 

L’enneagrama és una eina d’autoconeixement i acompanyament, que parteix de l’estudi dels diferents tipus de personalitat. 

Conèixer el nostre enneatip ens facilita identificar els nostres punts forts i de millora, i ens permet créixer i desenvolupar-nos com a persones de manera coherent i feliç. 

És una oportunitat per conèixer-nos millor i alhora entendre millor als altres. 

Aquest exercici doncs, ens pot ser molt útil tant a nivell personal, com en l’acompanyament als infants, joves, fills/es… 

Objectiu general: 

Afavorir l’aprenentatge de l’Enneagrama com una eina d’autoconeixement aplicable en els diferents àmbits de la vida. 

Objectius específics: 

– Identificar l’enneagrama com una eina que permet detectar la singularitat i potencialitat pròpia i dels altres. 

– Conèixer i experimentar una eina d’autoconeixement que estudia les diferents tipologies de personalitats, entenent l’autoconeixement com un procés de conèixer-se, acceptar-se i estimar-se i alhora entendre els altres. 

A qui va dirigida la formació? 

A totes les persones que vulguin conèixer-se a si mateixes, professionals de l’educació, sanitat, del món de l’empresa, pares i mares de família, en definitiva totes les persones que tinguin interès en el coneixement d’un mateix i les relacions que ens envolta. 

PROGRAMA DEL CICLE ENNEAGRAMA 

El cicle compta amb tres sessions de 2 hores cada una, la realització del test i un retorn individualitzat de l’Enneatip. La programació es resumeix a continuació: 

Sessió 1: Introdució a l’Enneagrama; Llegirem la figura de l’Enneagrama en totes les seves vesants. Estudiarem l’orígen i l’aplicabilitat de forma dinàmica. 

Test i retorn individual: Llegirem el teu enneatip, identificarem la part positiva i els punts de millora. 

Sessió 2: Enneagrama i equip: Reconeixerem el do de cada enneatip i com es relaciona dins d’un equip donant eines de cohesió. 

Sessió 3: Enneagrama i acompanyament: diferents recursos per entendre les diferents maneres d’entendre el món, aplicat a acompanyar a infants i joves. 

DIA, HORA I LLOC DE LES FORMACIONS: 

Totes les sessions es faran en format presencial, els dies 4, 18 i 25 de març de 2022, de 16:30 a 18:30h, a l’EspaiSocial de Barcelona- Gràcia de Fundació Catalunya La Pedrera, es troba al carrer de Goya 1 de Barcelona. 

PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ: 

Cal inscriure’s a través del següent formulari i haver fet el pagament a través del compte bancari que apreix en la inscripció. Rebreu un mail amb la confirmació. 

https://forms.gle/DKzqLpgBJSQR18137

ACTIVITAT RECONEGUDA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, (15H) 

PER SABER-NE MÉS… 

ORÍGEN 

L’Enneagrama està configurat de diferents fonts, a nosaltres ens arriba de la mà dels pares del desert i no serà fins el s.XX que els jesuïtes difondran aquest coneixement, fins aleshores molt preservat. Podríem dir que és un saber hermètic, en part per protegir-lo de possibles banalitzacions o males pràctiques. 

Aquest coneixement integra espiritualitat i psicologia; ajuda a desbloquejar, permet i potencia la interrelació, integra diversos centres de l’ésser i traça itineraris de creixement i transformació. 

És una eina per créixer i madurar i no un dogma.