Molt dinàmic i amb un tracte personalitzat que es d’agrair

A. C. 17 anys

Les sessions m’han servit per atrevir-me a superar nous reptes

He reduït l’hàbit de dubtar excessivament

B. M. 16 anys

He guanyat confiança, tan en mi mateixa com en els altres

He après que: dins el dolent sempre hi ha coses bones

M.C. 14 anys

Als alumnes els serveix de gran ajut per saber qui són

i cap a on volen anar a la vida

S.C. Professor de llengües

Beques

Des del curs 2020-21 a Fundació JOV també oferim acompanyament i guia a alumnes que pertanyen a zones rurals i que gaudeixen de beques d’estudis, material i transport proporcionades per Zing Programme de la Fundació Nous Cims. Aquestes beques permeten iniciar un itinerari postobligatori que es mantén fins que l’alumne decideix finalitzar els estudis.

Es desenvolupa a través d’una relació de mentoria amb la qual es poden resoldre dubtes amb què es poden trobar gràcies a les orientacions grupals i individuals que s’ofereixen al llarg dels 3 trimestres del curs escolar.

Durant el curs 2020-21 es va oferir aquest servei a 6 joves que van cursar estudis postobligatoris que garanteixen un títol, en concret Batxillerat (2 joves), Cicle de grau Superior (2 joves) i 1r de Grau Universitari (2 joves).

Enguany, en el curs 2021-22 s’ha fet renovació d’aquells joves que segueixen estudiant i, a més a més, s’han afegit 6 joves, sent un total d’11 joves, 2 estudiants Batxillerat, 5 estudiants de Cicle de grau Superior i 4 Universitaris.